2021Elektripaigaldise korraline audit
2020Videovalvesüsteemi paigaldamine
2019Ventilatsiooni kontroll ja puhastamine kõigis korterites
2019Gaasipaigaldise korraline audit 77 korteris
2018Gaasipaigaldise korraline audit trepikodades
2018Elektripaigaldise korraline audit
2016Gaasipaigaldise korraline audit trepikodades ja 100 korteris
2016Veemõõtjate vahetus kõikides korterites
2015Kanalisatsioonipüstakute vahetus korterites
2014Elektripaigaldise korraline audit
2013Kanalisatsioonitorude vahetus keldris
2012Keldriakende vahetus
2012Sulgseadmete vahetus keldrites
2011Paneelivaheliste vuukide remont
2011Uute postkastide paigaldamine
2010Küttesüsteemi ümberehitamine 2-toru süsteemile
2010Gaasipaigaldiste renoveerimine trepikodades
2010Gaasipaigaldise audit trepikodades
2009Gaasipaigaldise korraline audit trepikodades ja 115 korteris
2009Soojussõlme automaatika uuendamine
2009Välistreppide renoveerimine
2008Fonosüsteemide paigaldus
2008Elektripaigaldise korraline audit
2008Üldkasutatavatel pindadel asuva elektrisüsteemi renoveerimine
2008MOLOK prügikonteinerite paigaldamine
2007Veemõõtjate vahetus kõikides korterites
2006Trepikoja akende vahetus
2005Majaümbruse sillutise renoveerimine
2004Uute vihmaveetorude paigaldamine
2004Rõdude renoveerimine
2003Parkla asfalteerimine
2003Trepikodade välisuste vahetus
2003Otsaseintele liitsoojustussüsteemi paigaldamine
2003Välistreppide remont
2001Trepikodade remont
2000Rõdude renoveerimine
2000Varikatuste renoveerimine
1999Katusekatte remont APP UNIFLEX materjalidega
1999Külma- ja soojavee magistraaltorustike vahetus elamu keldris
1997Veepüstakute vahetus PEX torude vastu