30.06.2023 seisuga
1 *Allprojekt Consulting OÜ
K-05-1697/22
21.07.2022
Ehitusteatis
2211201/23517
15.08.2022
Kasutusteatis 2211301/14191
14.10.2022
3
4AS Eesti Projekt
I - 422 - 96
25.01.1996
Ehitus vastab ehitusprojektile ja vastuvõtu komisjonile esitamiseks takistusi ei ole. 11.06.2007
6EA Reng AS
1023 - 1362/13
7EA Reng AS
504 - 498 - 1077/11
24.11.2011
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele. Korter lubatud kasutusse. 15.12.2011
9EA Reng AS
1107 - 1437/14
05.02.2014
11OÜ KonExPro

03.2000
19 *Novarc Group AS
1577-3076/21
29.11.2021
Ehitusteatis
2111201/43762
02.12.2021
Kasutusteatis 2111301/10971
03.10.2022
20AS Eesti Projekt
I - 4360 - 03
17.02.2003
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja - normidele. Ehitise vastuvõtukomisjonile esitamiseks takistusi ei ole. 31.03.2003
28 *Novarc Group AS
1577-3085/21
30.11.2021
Ehitusteatis
2111201/43919
03.12.2021
30 *Allprojekt Consulting OÜ
K-05-1652/22
31.05.2022
Ehitusteatis
2211201/19377
06.06.2022
Kasutusteatis 2211301/10493
11.07.0222
34 AS Eesti Projekt
I - 5184 - 04
15.05.2004
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele. 12.07.2004
43 *Allprojekt Consulting OÜ
K-05-922/20
11.02.2020
Ehitusteatis
2011201/04622
02.03.2020
46 *Heival Ehitus OÜ

07.07.2014
Ehitusluba
73474
14.08.2014
Kasutusluba
1412339 / 00440
16.11.2014
49 *Novarc Group AS
1577-2935/21
05.07.2021
Ehitusteatis
2111201/19629
13.07.2021
Kasutusteatis
2111301/12349
06.09.2021
51AS EA Reng
1023-1373/13
17.09.2013
Ehitusluba
67563
12.11.2013
Kasutusluba
15753
19.09.2014
54AS Eesti Projekt
I - 4421 - 03
17.03.2003
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele. Ehitise vastuvõtukomisjonile esitamiseks takistusi ei ole. 24.03.2003
57 *Allprojekt Consulting OÜ
K-05-907/20
22.01.2020
Ehitusteatis
2011201/01734
17.03.2020
Kasutusteatis
2011301/04535
18.04.2020
58
61 *Allprojekt Consulting OÜ
K-05-1454/21
25.11.2021
Ehitusteatis
2111201/43355
29.12.2021
68 *Allprojekt Consulting OÜ
K-05-1934/23
17.04.2023
Ehitusteatis 2311201/07785
25.04.2023
Kasutusteatis 2311301/06431
14.06.2023
69 *Allprojekt Consulting OÜ
K-05-1224/21
21.04.2021

Ehitusteatis
2111201/14126
18.05.2021
Kasutusteatis
2111301/09371
14.06.2021
69 AS EA Reng
1107-1508/14
24.07.2014
Ehitusluba
1412239 / 00175
20.10.2014
Kasutusteatis
1811301/01181
06.02.2018
82AS Eesti Projekt
I - 6214 - 05
15.12.2005
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele. Ehitise vastuvõtukomisjonile esitamiseks takistusi ei ole. 20.01.2006
87AS EA Reng
1107-1520/14
26.08.2014
Ehitusluba
74127
19.09.2014
93EA Reng AS
1023 - 1403/13
18.11.2013
Ehitusluba
69788
20.02.2014
Kasutusluba
15448
29.05.2014
104EA Reng AS
1107-1493/14
02.06.2014
Ehitusluba
72961
16.07.2014
105 *Novarc Group AS
1197-1648/15
15.05.2015
Ehitusteatis
1511204/00075
01.07.2015
107OÜ KonExPro

08.1999
Registreeritud ehituse alustamine 31.05.2007
114EA Reng AS
504 - 498 - 493/09
01.07.2009
Ehitustööd tehtud vastavalt ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele. 24.08.2009
__________________________________________________________________________