3
4AS Eesti Projekt
I - 422 - 96
25.01.1996
Ehitus vastab ehitusprojektile ja vastuvõtu komisjonile esitamiseks takistusi ei ole 11.06.2007
6EA Reng AS
1023 - 1362/13
7EA Reng AS
504 - 498 - 1077/11
24.11.2011
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele. Korter lubatud kasutusse. 15.12.2011
9EA Reng AS
1107 - 1437/14
05.02.2014
11OÜ KonExPro

03.2000
20AS Eesti Projekt
I - 4360 - 03
17.02.2003
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja - normidele. Ehitise vastuvõtukomisjonile esitamiseks takistusi ei ole
31.03.2003
28
34 AS Eesti Projekt
I - 5184 - 04
15.05.2004
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele. 12.07.2004
43Allprojekt Consulting OÜ
K-05-922/20
11.02.2020
46Heival Ehitus OÜ

07.07.2014
Ehitusluba 73474 ehitise rekonstrueerimiseks
väljastatud 14.08.2014
Kasutusluba ehitise rekonstrueerimisel nr.1412339 / 00440
väljastatud 16.11.2014
49
51AS EA Reng
1023-1373/13
17.09.2013
Ehitusluba 67563 ehitise rekonstrueerimiseks
väljastatud 12.11.2013
Kasutusluba ehitise rekonstrueerimisel nr.15753
väljastatud 19.09.2014
54AS Eesti Projekt
I - 4421 - 03
17.03.2003
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele. Ehitise vastuvõtukomisjonile esitamiseks takistusi ei ole
24.03.2003
57Allprojekt Consulting OÜ
K-05-907/20
22.01.2020
Ehitusteatis
2011201/01734
24.01.2020
Kasutusteatis
2011301/04535
18.04.2020
58
69AS EA Reng
1107-1508/14
24.07.2014
Ehitusluba 1412239 / 00175 ehitise rekonstrueerimiseks
väljastatud 20.10.2014
Kasutusteatis
1811301/01181
06.02.2018
82AS Eesti Projekt
I - 6214 - 05
15.12.2005
Ehitus vastab ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele. Ehitise vastuvõtukomisjonile esitamiseks takistusi ei ole.
20.01.2006
87AS EA Reng
1107-1520/14
26.08.2014
Ehitusluba 74127 ehitise rekonstrueerimiseks
väljastatud 19.09.2014
93EA Reng AS
1023 - 1403/13
18.11.2013
Ehitusluba 69788 ehitise rekonstrueerimiseks
väljastatud 20.02.2014
Kasutusluba ehitise rekonstrueerimisel nr.15448
väljastatud 29.05.2014
104EA Reng AS
1107-1493/14
02.06.2014
Ehitusluba 72961 ehitise rekonstrueerimiseks
väljastatud 16.07.2014
105Novarc Group AS
1197-1648/15
15.05.2015
107OÜ KonExPro

08.1999
Registreeritud ehituse alustamine 31.05.2007
114EA Reng AS
504 - 498 - 493/09
01.07.2009
Ehitustööd tehtud vastavalt ehitusprojektile ning ehituseeskirjadele ja -normidele 24.08.2009