2015_04_08

Koosolekul arutusele tulevate dokumentidega saab tutvuda siin:

2014. a. majandusaasta aruanne

2014.a. lühike majandusaasta aruanne

2015.a. majanduskava

Revisjonikomisjoni akt

Hinnapakkumiste kokkuvõte

Balti Vara hinnapakkumine katuse ja räästa renoveerimiseks

Balti Vara hinnapakkumine KredEx 25 % toetuse saamiseks

Balti Vara hinnapakkumine KredEx 40 % toetuse saamiseks

Balti Vara Fassaadid OÜ teostatud tööd

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimuste väljavõte

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimuste terviktekst

Tasuvus arvutus

Autode parkimiskorralduse muutmine maja ees

Volituse blankett