Tallinna Linnaplaneerimise Amet menetleb praegu ehitusteatist nr. 2311201/07785

aadressile Tallinn, Tammsaare tee 113 ja soovib teid kaasata eelnõu üle vaatamisele.

Kaasamise põhjus: Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud ehitusteatis ja

A.H.Tammsaare tee 113 korter 68 elamu ümberehitamise ehitusprojekt.

Antud projekti kohta on võimalik esitada menetlejale kirjalikult arvamusi

kuni 06.05.2023 e-mailile helga.michelson@tallinnlv.ee

Pärast selle tähtaja möödumist loeme, et olete eelnõuga päri.

.

VAATA PROJEKTI SIIT