Keldrite koristamine

19.mai 2016 üldkoosolekul otsustati:

• Keldris ei tohi hoida esemeid väljapool oma keldriboksi. 
• Suured esemed, mis oma keldriboksi ei mahu, tuleb ajutiseks hoiustamiseks markeerida oma korteri numbri ja hoiustamise ajaga.
• Keldrid tühjendada hiljemalt 23. juuniks.
• Peale antud kuupäeva kuuluvad kõik esemed, mis asuvad väljaspool keldriboksi ja puudub korteri number, utiliseerimisele.
• Tellida peale keldrite tühjendamist vastavast firmast keldrite suurpuhastus tolmust.
• Tulevikus väljaspool oma keldriboksi olevad märgistamata esemed kuuluvad automaatselt utiliseerimisele.

Lähtudes üldkoosoleku otsusest, toimub  neljapäeval 8.septembril 2016.a. keldrite koristamine tolmust ja lahtisest mustusest.  Vastavalt üldkoosoleku otsusele kuuluvad utiliseerimisele kõik esemed, mis asuvad väljaspool oma keldriboksi ning on märgistamata.  Kui Teil on suuri esemeid, mida soovite ajutiselt hoida väljaspool oma keldriboksi, siis palun neile peale kirjutada korteri number ja mis kuupäevani neid hoitakse. Peale antud kuupäeva  on  juhatusel  õigus tellida nende esemete utiliseerimine, sest vastavalt  Tuleohutuse seadusele  peavad  keldrite vahekäigud olema esemetest puhtad.