Toetuse periood on 2021. aasta september kuni 2022. aasta märts (kaasa arvatud).

Hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinna osast, mis ületab kaugkütte puhul 78 €/MWh (september – november oli kaugkütte hind alla piirhinda ja selle eest toetust ei saa). Gaasi puhul on hüvitatakse alates 0,5128 €/m3 (septembris ja oktoobris oli 0,631 €/m3 ning novembris oli 0,793 €/m3, seega on võimalik saada mõned sendid toetust). Detsembrikuu arve ületas piirhinna ja selle eest on võimalik hüvitust küsida.

Samuti kuulub hüvitamisele korteris kasutatud  elekter, mis ületab 120 eurot/MWh (12 s/kWh).

Toetust makstakse inimesele või perele, kelle keskmine sissetulek perioodil, mille eest toetust taotletakse, on 1126 eurot kuus pere ainsale või esimesele liikmele, igale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 563 eurot ja igale alla 14-aastasele lapsele 338 eurot. Näiteks kahest täiskasvanust koosneva leibkonna toetuse saamise piir on 1689 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega pere toetuse saamise piir on 2365 eurot. Kas ja kui palju Teie pere toetust võiks saada, saab kontrollida kalkulaatori abil Rahandusministeeriumi kodulehel: https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine.

Taotlusi toetuse saamiseks elektri, gaasi ja kaugkütte kallinemise leevendamiseks saab Tallinnas esitada alates  esmaspäevast, 17. jaanuarist Tallinna linna iseteenindus keskkonnas: https://taotlen.tallinn.ee.

Kui soovite dokumendid ise viia paberkandjal Mustamäe Linnaosa Valitsusse (E. Vilde tee 118), siis selleks peab eelnevalt registreeruma vastuvõtule telefonil 645 7566.

Energiahinna hüvitise taotlemiseks tuleb edastada korteriühistu poolt esitatud kommunaalteenuste arve, mille alusel arvutatakse välja toetus kütte, vee soojendamise ja gaasi eest. Elektri eest saab hüvitist  elektrimüüja poolt esitatud arvete alusel.

Energiatoetuse taotlemisest saab täpsemalt lugeda Tallinna kodulehelt: https://www.tallinn.ee/est/Teenus-Energiatoetus. Täpsustavat infot võib küsida ka energiatoetuse infoliinilt 600 6300 (Telefon on avatud E 8.15 – 17.45; T – N 8.15 – 16.45 ja R 8.15 – 15.45).