Konkurentsiamet kooskõlastas 19.08.2022 otsusega nr 9-3/2022-023 AS-i Tallinna Vesi taotluse alusel uue veeteenuse hinna järgnevalt:

tasu võetud vee eest  (€/m3)       0,75 

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (€/m3)    1,12 

1 m3 hind kokku       1,87

 

Hinnamuudatuse põhjused on järgmised:

  • elektrienergia börsihindade hüppeline tõus, mis moodustab suure osa veeteenuse tootmiskuludest;
  • seadusest tulenev nõue ühtlustada järk-järgult era- ja äriklientide hindu;
  • Konkurentsiameti järelevalvetasu lisandumine alates 1. jaanuarist 2022.