Vastuvõetud   korteriomandi ja korteriühistuseadus

Eelnõu kolmas lugemine   19.02.2014
Eelnõu teine lugemine 12.02.2014 Seletuskiri

Muudatusettepanekute loetelu

  EELNÕU 14.06.2013  Seletuskiri  Kooskõlastamine
  EELNÕU 03.04.2013  Seletuskiri  Kooskõlastamine
  EELNÕU 20.06.2012  Seletuskiri  Kooskõlastamine
  EELNÕU 11.11.2011  Seletuskiri

Kehtivad õigusaktid:

KÜS – korteriühistuseadus – kehtib alates 03.08.1995

KOS I – korteriomandiseadus – kehtis alates 24.04.1994 kuni 30.06.2001

KOS II – korteriomandiseadus – kehtib alates 01.07.2001

MTÜS – mittetulundusühingute seadus – kehtib alates 01.10.1996

AÕS – asjaõigusseadus – kehtib alates 01.12.1993

VÕS – võlaõigusseadus – kehtib alates 01.07.2002

Ehs – Ehitusseadus – kehtib alates 01.01.2003

TubS – tubakaseadus – kehtib alates 05.06.2005