Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud ehitusteatis ja ehitusprojekt Tammsaare tee 113 krt 57 ümberehitamise kohta.

Kui kellelgi on vastuväiteid antud projekti kohta, siis tuleb need esitada kirjalikult hiljemalt 06.02.2020 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti e-mailile tlpa@tallinnlv.ee

Dokumendi nr 2011201/01734

Dokumendi kp 24.01.2020

Menetluse nr 202574

Menetlusse võtmise kp 27.01.2020

Ülesande tähtaeg 06.02.2020

Pädev asutus Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Menetleja DIANA VÄLLO

Menetleja e-kirja aadress diana.vallo@tallinnlv.ee

Menetleja tel 640 4279

VAATA  PROJEKTI SIIT